Tietosuoja

Rekisteroinnin säänöt:

Rekisterin pitäjä:
Vuoriortta
Laurinlahdentie 24 C 9
02320 Espoo

Rekisterin nimi:
Vuoriortta verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Vuoriortan asiakasrekisteri on tarkoitettu asiakassuhteen hoitoon.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää asiakkaan nimi- ja osoitetiedot sekä puhelinnumeron.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietosisältö on annettu ostotapahtuman yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti, vaan tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään,
joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Rekisteriä käyttää vain Vuoriortan henkilökunta.